Chọn nhanh hạn hoàn thành cho công việc con

Đối với các công việc con có hạn hoàn thành giống nhau, để tiết kiệm thao tác cho người dùng chương trình cho phép chọn nhanh hạn hoàn thành cho tất cả công việc con trên chi tiết công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R43: Chương trình đáp ứng chọn nhanh người thực hiện cho các công việc con.

Từ phiên bản R43 trở đi: Cho phép chọn nhanh hạn hoàn thành của tất cả công việc con một lượt giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Trên chi tiết công việc, tại danh sách công việc con anh/chị chọn icon … , nhấn Chọn hạn hoàn thành, sau đó thiết lập khoảng thời gian phù hợp.

Tất cả công việc con sẽ được thêm hạn hoàn thành tương ứng một cách nhanh chóng.

 

Cập nhật 18/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.