1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R43 - Ngày phát hành 18/5/2022
  6. Hiển thị nhanh thông tin công việc cha của công việc con trong mục Việc chờ tôi duyệt

Hiển thị nhanh thông tin công việc cha của công việc con trong mục Việc chờ tôi duyệt

Đối với các công việc con có tên giống nhau, để người dùng phân dễ dàng nắm được thông tin công việc cha của công việc con chương trình cho phép xem nhanh thông tin công việc cha trong mục Việc chờ tôi duyệt.

Hướng dẫn chi tiết 

Trước phiên bản R43: Trong phân hệ Việc của tôi, tại mục Việc chờ tôi duyệt chương chình đáp ứng phê duyệt hàng loạt công việc. Người dùng cần vào chi tiết công việc xem thông tin công việc cha để xác định đúng các công việc cần duyệt.

Từ phiên bản R43 trở đi: Để người dùng dễ dàng phân biệt các công việc con giống nhau (sinh ra từ thiết lập tự động) chương trình cho phép xem nhanh thông tin công việc cha của công việc con trong mục Việc chờ tôi duyệt.

Trên danh sách Việc chờ tôi duyệt, anh/chị di chuột vào tên công việc, chương trình sẽ hiển thị thông tin công việc cha của công việc đó giúp dễ dàng phân biệt khi thực hiện phê duyệt.

 

Cập nhật 18/05/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.