1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R7 - Ngày phát hành 01/12/2020
  6. Cho phép xuất khẩu danh sách công việc của dự án theo các điều kiện lọc

Cho phép xuất khẩu danh sách công việc của dự án theo các điều kiện lọc

Sau khi lọc công việc theo các điều kiện như mong muốn, người dùng có nhu cầu xuất khẩu danh sách đó để làm tài liệu báo cáo. Vì vậy phần mềm bổ sung tính năng cho phép xuất khẩu danh sách công việc của dự án theo các điều kiện lọc đã thiết lập từ trước.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R7: Sau khi thiết lập các điều kiện mong muốn, nếu người dùng chọn xuất khẩu danh sách công việc của dự án thì vẫn là danh sách toàn bộ công việc của dự án, không phải danh sách các công việc theo điều kiện lọc.

Từ phiên bản R7 trở đi

Trên giao diện quản lý dự án dạng bảng, phần mềm đáp ứng tính năng xuất khẩu danh sách công việc của dự án theo các điều kiện lọc đã thiết lập từ trước.

File xuất khẩu nhận được chỉ bao gồm danh sách các công việc thỏa mãn điều kiện lọc, giúp người dùng tiết kiệm thời gian không phải mất công lọc lại file xuất khẩu một lần nữa.

Cập nhật 03/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.