Bổ sung tiêu chí lọc công việc theo phòng ban

Trong quá trình làm việc, quản lý thường có nhu cầu tìm kiếm, liệt kê tất cả công việc của nhân viên trong phòng ban để tiện theo dõi/làm báo cáo.

Vì vậy, phần mềm bổ sung tiêu chí lọc công việc theo phòng ban giúp quản lý có thể dễ dàng tìm kiếm tất cả công việc của nhân viên trong phòng ban mình quản lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R7: Quản lý tìm kiếm toàn bộ công việc mà nhân viên thực hiện trong phòng ban bằng cách chọn tiêu chí lọc công việc theo dự án và tích chọn tất cả các dự án thuộc phòng ban.

Từ phiên bản R7 trở đi

Phần mềm bổ sung tiêu chí lọc công việc theo phòng ban giúp việc tìm kiếm tất cả các công việc của một nhân viên trong phòng ban trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Tiêu chí lọc công việc theo phòng ban có thể sử dụng trên 2 giao diện: Tìm kiếm nâng cao và tạo mới báo cáo.

1.Trên giao diện Tìm kiếm nâng cao

Quản lý dễ dàng theo dõi tình hình công việc của Phòng ban bằng các sử dụng bộ lọc theo công việc theo tiêu chí Phòng ban.

Trên giao diện “Tìm kiếm nâng cao” người dùng tích chọn phòng ban cần tìm kiếm công việc tại tiêu chí lọc theo “Phòng ban/Dự án”, sau đó nhấn “Xong” để chương trình hiển thị kết quả.

Trên giao diện “Kết quả tìm kiếm nâng cao”, người dùng có thể chọn “Lưu thành báo cáo” (1) để lưu Kết quả lọc thành Báo cáo hoặc “Chỉnh sửa điều kiện” (2) để thiết lập lại các tiêu chí lọc.

2.Trên giao diện Tạo mới báo cáo

Tiêu chí lọc công việc theo phòng ban giúp quản lý dễ dàng tạo báo cáo công việc của riêng từng phòng ban mà mình quản lý.

Trên giao diện “Tạo mới báo cáo” (1), người dùng thiết lập các tiêu chí lọc, trong đó có tiêu chí lọc theo “Phòng ban/Dự án” (2).

Nhấn “Áp dụng” (3) để tạo mới một báo cáo theo các tiêu chí lọc mong muốn.

Lưu ý:

  • Người dùng tích chọn phòng ban nào thì tất cả dự án của phòng ban đó sẽ được tích chọn.
  • Chương trình vẫn cho phép lọc công việc theo dự án đơn lẻ.

Cập nhật 03/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.