1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R7 - Ngày phát hành 01/12/2020
  6. Bổ sung tiêu chí lọc công việc theo ngày tạo, ngày bắt đầu

Bổ sung tiêu chí lọc công việc theo ngày tạo, ngày bắt đầu

Trong quá trình thực hiện và theo dõi công việc trên phần mềm, người dùng thường xuyên có nhu cầu lọc ra những công việc được phát sinh mới trong ngày, hoặc kiểm tra những công việc được tạo trong một ngày cụ thể.

Vì vậy, từ phiên bản R7 trở đi, phần mềm bổ sung tiêu chí lọc công việc theo ngày tạo, ngày bắt đầu, cho phép người dùng lọc công việc theo ngày tạo, ngày bắt đầu trên giao diện quản lý dự án dạng bảng/lịch/danh sách.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R7: Bộ lọc tìm kiếm không lọc được các công việc theo ngày tạo, ngày bắt đầu.

Từ phiên bản R7 trở đi

Phần mềm bổ sung tiêu chí lọc công việc theo ngày tạo, ngày bắt đầu, cho phép người dùng lọc công việc theo ngày tạo, ngày bắt đầu trên giao diện quản lý dự án dạng bảng/lịch/danh sách.

Trong đó, điều kiện lọc theo ngày bắt đầu mặc định hiển thị trên bộ lọc. Còn đối với bộ lọc theo ngày tạo, người dùng cần thao tác chọn “Thêm điều kiện lọc” (1) > “Ngày tạo” (2).

Lưu ý: Sau khi sử dụng xong bộ lọc, người dùng cần thao tác “Bỏ lọc” để bật hiển thị lại toàn bộ công việc có trong dự án.

Cập nhật 03/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.