1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R7 - Ngày phát hành 01/12/2020
  6. Cho phép quản lý chọn một lần tất cả những người có trong cơ cấu tổ chức

Cho phép quản lý chọn một lần tất cả những người có trong cơ cấu tổ chức

Trong quá trình làm việc, quản lý thường có nhu cầu tìm kiếm/xem báo cáo công việc của nhân viên trong các phòng ban của công ty.

Để tiết kiệm thời gian cho quản lý không phải tìm kiếm lần lượt từng người, phần mềm bổ sung tính năng cho phép quản lý chọn một lần tất cả những người có trong cơ cấu tổ chức trong khi tìm kiếm/tạo mới báo cáo

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R7: Khi Tìm kiếm/Tạo báo cáo theo tiêu chí Người thực hiện/Người tạo/Người liên quan quản lý tìm kiếm và tích chọn lần lượt từng người muốn lọc để tạo mới báo cáo hoặc theo dõi tình hình công việc.

Từ phiên bản R7 trở đi

Trên giao diện “Tìm kiếm nâng cao”“Tạo mới báo cáo”, người dùng click vào biểu tượng  ở cuối các tiêu chí Người thực hiện/Người tạo/Người liên quan để chọn từng người hoặc chọn đồng thời tất cả những người trong đơn vị cơ cấu tổ chức công ty/phòng ban/dự án.

Cập nhật 03/12/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.