Cho phép lưu trữ dữ án/nhóm

Cho phép người dùng lưu trữ lại các dự án đã hoàn thành, khi không còn nhu cầu quản lý dự án đó tại thời điểm hiện tại để không phải kiểm soát đồng thời các dự án đã xong và đang diễn ra.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R3: Chưa có chức năng lưu trữ dự án, dẫn đến người dùng phải quản lý đồng thời cả dự án đã hoàn thiện và đang diễn ra.

Từ phiên bản R3 trở đi: Chương trình cho phép người dùng lưu trữ lại những dự án đã hoàn thành.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.