1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R3
  6. Hiển thị đầy đủ tên phòng ban, dự án trên menu

Hiển thị đầy đủ tên phòng ban, dự án trên menu

Chương trình sẽ hiển thị đầy đủ tên phòng ban, dự án trên menu để người dùng tránh nhầm lẫn với các phòng ban/dự án có phần tên đầu giống nhau.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R3: Khi tên phòng ban/dự án quá dài, chương trình chỉ hiển thị thông tin ở phần đầu, sau đó sẽ ẩn sau dấu ba chấm (…).

Từ phiên bản R3 trở đi: Nếu tên phòng ban/dự án quá dài, chương trình sẽ hiển thị thành hai dòng, nếu 2 dòng chưa hiển thị hết thì sẽ ẩn sau dấu ba chấm (…).

Cập nhật 17/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.