1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R3
 6. Bổ sung thêm một số thông báo trên AMIS Công việc

Bổ sung thêm một số thông báo trên AMIS Công việc

Bổ sung một số thông báo trong phần Thiết lập thông báo email của phần mềm, cụ thể các thông báo sau:

 1. Khi có người giao cho bạn một công việc
 2. Khi có người chọn bạn là người liên quan của một công việc
 3. Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt của bạn
 4. Khi có người nhắc đến bạn trong một bình luận
 5. Khi công việc do bạn giao/tạo đến hạn
 6. khi công việc bạn thực hiện đến hạn
 7. Khi có người bình luận công việc bạn thực hiện
 8. Khi có người bình luận công việc bạn giao/tạo
 9. Khi có người bình luận công việc bạn là người liên quan
 10. Khi người thực hiện tích vào đọc công việc do bạn giao/tạo
 11. Khi công việc do bạn thực hiện bị chuyển sang dự án khác
 12. Khi công việc mà bạn liên quan bị chuyển sang dự án khác
 13. Khi công việc mà bạn giao/tạo bị chuyển sang dự án khác
 14. Khi có người đánh dấu hoàn thành công việc mà bạn thực hiện
 15. Khi có người đánh dấu hoàn thành công việc mà bạn liên quan
 16. Khi công việc mà bạn thực hiện bị chuyển sang dự án khác
 17. Khi công việc mà bạn liên quan bị chuyển sang dự án khác
 18. Khi công việc mà bạn giao/tạo bị chuyển sang dự án khác
 19. Khi có người chọn bạn là người giao việc của một công việc
 20. Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt trong công việc do bạn thực hiện
 21. Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt trong công việc mà bạn liên quan
 22. Khi có người phê duyệt/từ chối yêu cầu phê duyệt trogn công việc do bạn giao/tạo
 23. Khi có nhắc việc công việc bạn thực hiện (đối với các công việc có thiết lập nhắc việc)
 24. Khi có người cập nhật công việc bạn thực hiện ( thời gian thực hiện, người thực hiện, tiến độ công việc, mô tả công việc, thêm tệp đính kèm, thêm công việc con)
 25. Khi có người cập nhật công việc do bạn giao/tạo (thời gian thực hiện, người thực hiện, tiến độ công việc, mô tả công việc, thêm tệp đính kèm, thêm công việc con)
 26. Khi có người cập nhật công việc mà bạn liên quan (thời gian thực hiện, người thực hiện, tiến độ công việc, mô tả công việc, thêm tệp đính kèm, thêm công việc con)

Lưu ý: Chương trình loại bỏ một số thông báo sau:

 • Khi công việc do bạn giao/tạo đến hạn
 • Khi có người tích đọc vào công việc do bạn giao/tạo
 • Thông báo công việc hằng ngày
Cập nhật 12/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.