1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25 (Phát hành ngày 12/01/2024)
  4. Cho phép nhập bù số ngày phép trên Bảng tổng hợp nghỉ phép chi tiết đến từng tháng

Cho phép nhập bù số ngày phép trên Bảng tổng hợp nghỉ phép chi tiết đến từng tháng

Mục đích

Giúp HR có thể nhập bù chính xác số ngày phép nhân viên đã dùng từ trước khi sử dụng phần mềm AMIS Chấm công chi tiết đến từng tháng.

Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25: Phần mềm chỉ cho phép nhập tổng ngày phép không theo đơn mà không chi tiết đến từng tháng nên số ngày phép đã sử dụng tại từng tháng cộng lại có thể sẽ ít hơn tổng ngày phép cả năm.

Từ phiên bản R25 trở đi: Khi HR chỉnh sửa ngày phép/nhập khẩu thì có thể thể nhập được cả số ngày phép đã sử dụng không theo đơn chi tiết đến từng tháng.

Anh chị thao tác như sau:

Trên giao diện Bảng tổng hợp nghỉ phép, nhấn “Sửa” > bật nút “Chi tiết theo tháng” và khai báo thông tin phù hợp.

Tương tự nếu HR nhập khẩu, file nhập khẩu sẽ tách Cột số NP đã sử dụng không theo đơn ra thành 12 cột để HR khai báo chi tiết.

Xem thêm: Hướng dẫn thao tác trên Bảng tổng hợp nghỉ phép

Lượt xem: 37
Cập nhật 18/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.