Thêm Người dùng vào Nhóm

Sau khi Quản trị viên đã tạo xong “Nhóm”, thì cần thêm “Người dùng” vào từng “Nhóm” tương ứng để thuận tiện cho việc phân quyền cho cả nhóm người dùng vào ứng dụng.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện Hệ thống, chọn phân hệ Nhóm.

Nhấn vào nhóm muốn thêm người dùng, chọn mục Người dùng, sau đó nhấn Thêm người dùng.

Tích chọn người dùng muốn thêm vào nhóm, sau đó nhấn Lưu.

Nhấn Lưu, người dùng vừa được thêm sẽ hiển thị tại nhóm tương ứng.

Cập nhật 07/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan