Phân quyền Nhóm người dùng vào Ứng dụng

Sau khi Quản trị viên đã tạo xong “Nhóm” thì có thể phân quyền cho cả nhóm người dùng vào ứng dụng và vai trò quyền hạn của người dùng trong ứng dụng đó.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện Hệ thống, chọn phân hệ Nhóm.

Nhấn vào nhóm muốn phân quyền, chọn mục Ứng dụng, sau đó nhấn Thêm ứng dụng.

Chọn Ứng dụng muốn phân quyền cho cả nhóm người dùng có quyền truy cập.

Chọn Vai trò quyền hạn của những người dùng trong nhóm trên ứng dụng được phân quyền.

Lưu ý: Trường Vai trò dữ liệu được lấy lên từ thiết lập vai trò trong ứng dụng tương ứng.

Nhấn Lưu, những người dùng trong nhóm được phân quyền sẽ có quyền truy cập vào ứng dụng và có vai trò quyền hạn như Quản trị viên đã thiết lập.

Cập nhật 07/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan