Thêm Nhóm người dùng trong hệ thống

Giúp Quản trị viên dễ dàng phân quyền cả nhóm vào các ứng dụng mà không cần phân quyền đơn lẻ từng người dùng, giúp tiết kiệm thời gian cho Quản trị viên.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện Hệ thống, chọn phân hệ Nhóm.

Tại đây, hiển thị Danh sách các nhóm đã được thêm.

Để thêm mới nhóm, người dùng nhấn Thêm nhóm.

Nhập Tên nhómMô tả (nếu có).

Nhấn Lưu, nhóm vừa được tạo sẽ hiển thị ngoài Danh sách nhóm.

Cập nhật 07/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan