Chỉnh sửa thông tin Nhóm

Cho phép Quản trị viên có thể chỉnh sửa lại thông tin của nhóm đã tạo trước đó.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện Hệ thống, chọn phân hệ Nhóm.

Nhấn Sửa tại dòng Nhóm tương ứng muốn chỉnh sửa thông tin.

Thực hiện chỉnh sửa lại thông tin, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Ngoài ra, nếu Quản trị viên muốn xóa nhóm đã tạo trước đó thì nhấn Xóa tại dòng nhóm tương ứng.

Cập nhật 07/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan