Sao chép nội dung thành sang ghi chép khác

Từ một ghi chép có sẵn trên hệ thống, người dùng có thể sao chép nội dung ghi chép.

Trường hợp 1: Sao chép nội dung ghi chép từ Mục lục này sang ghi chép của Mục lục khác

Tại cây mục lục chọn ghi chép muốn sao chép, sau đó nhấn chuột phải, chọn Sao chép sang ghi chép khác.

Chọn thông tin Chuyên mục, Ghi chép sẽ sao chép sang.

Nhấn Lưu, chương sẽ tự động tạo một ghi chép mới trên chuyên mục đã lựa chọn.

Lưu ý: Trường hợp tại thư mục sẽ chuyển ghi chép sang, nếu đã tồn tại ghi chép trùng với tên ghi chép được chuyển sang thì khi đó người dùng có thể:

  • Tích chọn “Ghi đè khi trùng tên”, chương trình sẽ ghi đè nội dung ghi chép thay thế cho nội dung trước đó. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý, chức năng này chỉ thực hiện khi mục lục chứa ghi chép sẽ được sao chép đến chưa có ghi chép nào.
  • Không tích chọn “Ghi đè khi trùng tên”, thì hệ thống sẽ tự động sinh Ghi chép có tên trùng với tên được sao chép sang Mục đã chọn.

Trường hợp 2: Sao chép ghi chép thành một ghi chép mới trên chính Mục lục đó

Tại cây Mục lục chọn ghi chép muốn sao chép, sau đó nhấn chuột phải và chọn Sao chép.

Nhấn , chương trình tự động tạo ghi chép mới với nội dung giống ghi chép sao được sao chép.

Cập nhật 20/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận