Truy vấn lịch sử thay đổi tài liệu

Ứng dụng AMIS Ghi chép cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào ghi chép để tạo mới, bổ sung, cập nhật cùng một lúc. Vì thế, hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng ghi chép có thể kiểm tra các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào tại cây ghi chép nào…

Cách thực hiện

Trên ứng dụng AMIS Ghi chép, nhấn chọn avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký.

Tại giao diện danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên).

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận