1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Ghi chép
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ
  5. Thùng rác: Lưu trữ và khôi phục lại tài liệu đã xóa

Thùng rác: Lưu trữ và khôi phục lại tài liệu đã xóa

Giúp thuận tiện tra cứu các tài liệu đã xóa và khôi phục tài liệu bị xóa nhầm.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện AMIS Ghi chép, anh/chị vào mục Thùng rác. Tại đây lưu trữ các tài liệu đã bị xóa, người dùng có thể:

  • Nhấn : xóa vĩnh viễn tài liệu khỏi hệ thống và không thể khôi phục lại nữa
  • Nhấn : khôi phục tài liệu về trạng thái và vị trí ban đầu

Lưu ý: Người dùng có nhập tên tài liệu, tên thư mục hoặc sử dụng bộ lọc theo thời gian để thể tìm tài liệu đã xóa nhanh chóng.

Cập nhật 23/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan