Kiểm soát việc phân quyền trên ghi chép

Ứng dụng AMIS Ghi chép cho phép người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng ghi chép có thể kiểm tra được một nhân viên hiện đang có quyền gì trên những tài liệu nào hoặc một tài liệu hiện đang có những ai được quyền đọc hoặc chỉnh sửa.

Cách thực hiện

Trên ứng dụng AMIS Ghi chép, nhấn chọn avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Kiểm soát quyền hạn.

Tại đây người dùng có thể:

Quản lý một nhân viên đang được phân quyền ở những ghi chép nào nào

Chọn mục Nhân viên, sau đó chọn nhân viên được phân quyền. Thông tin quyền hạn của nhân viên đó sẽ hiển thị ở danh sách “Kiểm soát quyền hạn”.

Lưu ý: Trường hợp muốn phân quyền lại cho nhân viên hoặc phân quyền cho một nhân viên khác, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền. Chọn ghi chép muốn phân quyền, sau đó phân quyền xem ghi chép cho nhân viên tại mục Quyền hạn. Nhấn Lưu để hoàn tất việc phân quyền.

Quản lý một ghi chép xem có những nhân viên nào được phân quyền đọc hoặc chỉnh sửa

Chọn mục Ghi chép, sau đó chọn ghi chép được phân quyền. Thông tin quyền hạn của ghi chép đó sẽ hiển thị ở danh sách “Kiểm soát quyền hạn”.

Lưu ý: Trường hợp muốn bổ sung thêm nhân viên được phân quyền vào ghi chép, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền. Chọn nhân viên muốn phân quyền, sau đó phân quyền ghi chép cho nhân viên tại mục Quyền hạn. Nhấn Lưu để hoàn tất việc phân quyền.

Cập nhật 21/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận