Sáng kiến

Giúp người dùng dễ dàng chia sẻ những Sáng kiến hữu ích đến Ban lãnh đạo, nhắm góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Trên giao diện Bảng tin, chạm thêm mới Sáng kiến.

Lưu ý: Khi đăng bài, chương trình mặc định thiết lập trang thái Công khai (chia sẻ bài viết với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp). Trường hợp nhân viên muốn chia sẻ riêng cho “Phòng ban” bất kỳ thì nhân viên chọn Chia sẻ công khai, sau đó tích chọn Phòng ban muốn chia sẻ (những Phòng ban được chọn để chia sẻ thì sẽ nhìn thấy bài viết). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chạm Gửi. Bài viết sẽ hiển thị ngoài Bảng tin.

Ngoài ra, người dùng chạm vào mục Bảng tin, chọn Sáng kiến để xem tất cả các bài bình chọn mà người dùng được phép nhìn thấy.

Cập nhật 25/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan