Tìm kiếm bài viết

Để tìm kiếm nhanh các Chia sẻ, Sáng kiến, Tin tức trên AMIS Mạng xã hội, người dùng có thể sử dụng thanh Tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm được nội dung mong muốn.

Kết quả tìm kiếm sẽ được phân loại theo từng mục Tất cảTin tứcChia sẻSáng kiến, Bình chọn tương ứng với từng loại bài viết trên AMIS Mạng xã hội.

Cập nhật 25/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan