Trang cá nhân

Để xem Trang cá nhân của chính mình, bạn có thể thực hiện như sau:

Cách 1: Trên giao diện Bảng tin, chạm vào Ảnh đại diện của mình.

Cách 2: Chạm vào menu Còn nữa , sau đó chạm vào Ảnh đại diện và họ tên của mình.

Thông tin Danh bạ bao gồm Thông tin liên hệThông tin cá nhân của bạn.

Trang tin là nơi tổng hợp tất cả các bài viết mà chính bạn là người đã đăng trên AMIS Mạng xã hội.

Trang cá nhân của người khác

Khi có người đăng tải bài viết lên AMIS Mạng xã hội, người dùng có thể xem thông tin cá nhân của người đó như Vị trí công việc, thông tin liên hệ, các bài viết mà người đó đã đăng,… để dễ dàng trao đổi, liên hệ khi cần thiết.

Trên giao diện “Bảng tin”, nhấn vào Ảnh đại diện hoặc Tên của nhân viên muốn xem thông tin để hiển thị giao diện Trang cá nhân của người đó.

Có thể Gọi điện, Nhắn tin (SMS) hoặc lưu Số điện thoại của người đó vào Danh bạ để thuận tiện liên hệ khi cần.

Cập nhật 25/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan