1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Trên Mobile
  4. Chuyên viên tuyển dụng
  5. Theo dõi và quản lý toàn bộ Lịch phỏng vấn

Theo dõi và quản lý toàn bộ Lịch phỏng vấn

Tổng hợp tất cả các lịch phỏng vấn của các tin tuyển dụng mà nhân sự đã đặt lịch, giúp nhân sự dễ dàng theo dõi và quản lý lịch phỏng vấn tránh bị quên việc.

Hướng dẫn thực hiện

1. Tại ứng dung Tuyển dụng, chọn mục Lịch.

2. Chương trình mặc định lấy lịch phỏng vấn của ngày hiện tại. Người dùng có chọn lại ngày muốn xem lịch bằng cách nhấn vào biểu tượng để lựa chọn khoảng thời gian muốn xem lịch phỏng vấn.

3. Chương trình sẽ lấy lên tất cả các Lịch phỏng vấn theo khoảng thời gian người dùng lựa chọn.

4. Nhấn vào Lịch phỏng vấn để xem thông tin chi tiết Lịch phỏng vấn đó.

5. Nhấn vào Ứng viên để xem thông tin Chi tiết ứng viên đó.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.