Sơ loại hồ sơ tuyển dụng

Cho phép nhân sự thực hiện sơ loại các hồ sơ tuyển dụng của các ứng viên với các thẻ được gắn trên Chi tiết ứng viên. Giúp nhân sự lọc được các ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc để lập dánh sách ứng viên cho vòng tuyển dụng.

Hướng dẫn thực hiện

1. Trên giao diện app Tuyển dụng, chọn mục Tuyển dụng.

2. Tại đây, hiển thị tất cả các Tin tuyển dụng ở trạng thái Đang hoạt động.

Lưu ý: Có thể lọc Tin tuyển dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng để lọc Danh sách Tin tuyển dụng.

3. Nhấn vào Tin tuyển dụng muốn Sơ loại hồ sơ ứng viên.

4. Tại mục Hồ sơ, người dùng có thể xem các thông tin của ứng viên như:

 • CV ứng viên (1)
 • Vị trí ứng tuyển (2)
 • Thông tin liên hệ (3)

5. Thực hiện sơ loại hồ sơ ứng viên theo 2 trường hợp sau:

Ứng viên đủ điều kiện sơ tuyển

Nhân sự thực hiện chuyển ứng viên sang vòng tiếp theo bằng cách:

 • Tại mục Hồ sơ, nhấn vào biểu tượng

 • Chọn chức năng Chuyển vòng .

 • Chọn vòng thi tuyển, phỏng vấn kế tiếp.

 • Sau khi chọn vòng kế tiếp, ứng viên sẽ được chuyển đến vòng tuyển dụng tương ứng.

Ứng viên không đủ điều kiện sơ tuyển

Đối với những hồ sư ứng viên không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng, nhân sự thực hiện loại bỏ ứng viên khỏi vòng tuyển dụng bằng cách:

 • Tại mục Hồ sơ, nhấn vào biểu tượng
 • Chọn chức năng Loại ứng viên .

 • Tại đây, lấy lên tất cả các lý do loại đã được thiết lập tại Thiết lập\Danh mục\Lý do loại ứng viên.
  • Nhân sự chọn Lý do loại ứng viên.
  • Có thể gửi thông báo cho ứng viên khi loại ứng viên bằng cách nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn khoảng thời gian muốn gửi thông báo.

 • Nhấn Loại ứng viên.
  • Ngay sau khi Loại, ứng viên được chọn sẽ được chuyển sang trạng thái Loại.
  • Nếu tích chọn gửi email: hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo theo nội dung mẫu Thư thông báo khi loại ứng viên (được thiết lập trong phần Thiết lập\Biểu mẫu\Mẫu email) theo khoảng thời gian đã chọn.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.