Gọi điện, gửi email cho ứng viên

Đối với những ứng viên đủ điều kiện sang vòng thi tuyển/phỏng vấn tiếp theo, nhân sự thực hiện gửi email hoặc gọi điện trực tiếp mời ứng viên đến thi tuyển/phỏng vấn của vòng kế tiếp.

Hướng dẫn thực hiện

1. Trên giao diện app Tuyển dụng, chọn mục Tuyển dụng.

2. Tại đây, hiển thị tất cả các Tin tuyển dụng ở trạng thái Đang hoạt động.

Lưu ý: Có thể lọc Tin tuyển dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng để lọc Danh sách Tin tuyển dụng.

3. Nhấn vào Tin tuyển dụng muốn Gửi emai cho ứng viên.

Gửi email cho ứng viên

  • Tại mục Hồ sơ, nhấn vào biểu tượng

  • Chọn Gửi email .

  • Hoặc chọn mục Email, sau đó chọn Soạn email hoặc nhấn vào biểu tượng để soạn email cho ứng viên.

  • Chọn mẫu email bằng cách nhấn vào biểu tượng , chương trình sẽ lấy lên các mẫu email đã được thiết lập trong phần Thiết lập\Biểu mẫu\Mẫu email.

  • Sau khi chọn mẫu email, nội dung email sẽ hiển thị phía dưới (người dùng có thể tuỳ chỉnh lại mẫu email theo tình huống cụ thể).

Nhấn  để gửi email cho ứng viên.

  • Nội dung email vừa gửi sẽ lưu lại nhật ký tại mục Email.

Lưu ý: Người dùng có thể Trả lời email hoặc Chuyển tiếp email bằng cách: Tại mục Email, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn chức năng tương ứng.

Gọi điện cho ứng viên

  • Tại mục Hồ sơ, người dùng nhấn vào thông tin số điện thoại trên hồ sơ.

  • Nhấn Gọi để thực hiện gọi điện cho ứng viên.

Cập nhật 10/03/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.