1. Trang chủ
  2. AMIS Tuyển dụng
  3. Trên Mobile
  4. Chuyên viên tuyển dụng
  5. Đánh giá và cập nhật trạng thái ứng viên

Đánh giá và cập nhật trạng thái ứng viên

Sau khi các ứng viên tham gia phỏng vấn/thi tuyển, nhân sự và hội đồng tuyển dụng ghi kết quả đánh giá ứng viên vào chương trình và đánh dấu những ứng viên được tham gia vòng tiếp theo.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tuyển dụng tốt nhất hiện nay

Hướng dẫn thực hiện

1. Trên giao diện app Tuyển dụng, chọn mục Tuyển dụng.

2. Tại đây, hiển thị tất cả các Tin tuyển dụng ở trạng thái Đang hoạt động.

Lưu ý: Có thể lọc Tin tuyển dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng để lọc Danh sách Tin tuyển dụng.

3. Nhấn vào Tin tuyển dụng muốn Đánh giá ứng viên.

4. Tại mục Hồ sơ, nhấn vào biểu tượng

5. Chọn Đánh giá .

Hoặc vào mục Đánh giá, chọn Đánh giá hoặc nhấn vào biểu tượng để Đánh giá nhanh ứng viên.

6. Nhập Nội dung đánh giá, sau đó chọn:

  • Đạt: đối với ứng viên phù hợp với điều kiện tuyển dụng
  • Không đạt: đối với ứng viên không phù hợp với vị trí tuyển dụng

7. Nhấn Gửi đánh giá. Kết quả Đánh giá được lưu lại nhật ký tại mục Đánh giá.

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.