1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Trong trường hợp dữ liệu nhân viên trên ứng dụng Tiền lương và Thông tin nhân sự/Hệ thống không đồng nhất thì xử lý như thế nào?

Trong trường hợp dữ liệu nhân viên trên ứng dụng Tiền lương và Thông tin nhân sự/Hệ thống không đồng nhất thì xử lý như thế nào?

Dữ liệu nhân viên trên ứng dụng AMIS Tiền lương được đồng bộ từ hai nguồn:

  • AMIS Thông tin nhân sự: Nếu công ty sử dụng đồng thời hai ứng dụng Thông tin nhân sự, Tiền lương và có bật kết nối
  • Hệ thống: Nếu công ty không sử dụng ứng dụng Thông tin nhân sự hoặc trên Tiền lương không bật kết nối đến ứng dụng này

Thông thường, khi các ứng dụng Thông tin nhân sự, Hệ thống thêm/sửa/xóa nhân viên thì sẽ được tự động cập nhật sang Tiền lương. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra tình huống thời gian đồng bộ lâu hơn dự kiến khiến dữ liệu chưa kịp đồng bộ nên thông tin, số lượng nhân viên giữa các ứng dụng bị lệch nhau. Trong trường hợp đó, anh chị xử lý như sau:

Tại màn hình Thiết lập\Nhân viên: nhấn nút Lấy lại dữ liệu. Khi đó, anh/chị sẽ được cảnh báo về việc dữ liệu nhân viên sẽ được cập nhật mới nhất từ AMIS Thông tin nhân sự hoặc Hệ thống sang. Nếu đồng ý thì chương trình sẽ đồng bộ lại dữ liệu mới nhất để thông tin giữa các ứng dụng đồng nhất với nhau.

Lưu ý: Các dữ liệu nhân viên chỉ được đồng bộ một chiều từ Thông tin nhân sự về Tiền lương (trừ Lịch sử lương). Vì vậy, đối với những thông tin cho phép đồng bộ thì khi thực hiện chức năng này chương trình sẽ xóa toàn bộ dữ liệu tự tạo trên Tiền lương đi và ghi đè dữ liệu từ hồ sơ sang.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.