1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tại sao kết quả tính lương không đúng theo công thức đã thiết lập tại thành phần lương?

Tại sao kết quả tính lương không đúng theo công thức đã thiết lập tại thành phần lương?

Trường hợp này xảy ra có thể do người dùng đã điền giá trị cụ thể khi thêm thành phần lương trong mẫu bảng lương nên chương trình đã ưu tiên lấy giá trị, không tính toán theo công thức đã thiết lập tại thành phần lương.

Ví dụ: Doanh nghiệp chỉ có phụ cấp điện thoại cho nhân viên chính thức (Định mức 500.000đ) với công thức: Nếu nhân viên có số ngày chính thức > 0 thì nhận định mức phụ cấp là 500.000, trường hợp còn lại không được nhận phụ cấp.

Vì vậy, trước tiên HR cần khai báo khoản phụ cấp trong lịch sử lương của các nhân viên chính thức.

Khi tạo mẫu bảng lương, HR thêm thành phần lương phụ cấp điện thoại và công thức tính tương ứng (không điền giá trị cụ thể).

Sau đó, khi tính lương, chương trình sẽ tạo bảng lương theo đúng cấu trúc mẫu bảng lương. Cột phụ cấp sẽ được tự động tính toán và lấy giá trị cho nhân viên chính thức (theo lịch sử lương đã khai báo), nhân viên thử việc để trống.

Như vậy kết quả lương sẽ ra đúng với công thức cần tính.

Cập nhật 23/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.