1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Lỗi đặt công thức tính quay vòng và cách xử lý

Lỗi đặt công thức tính quay vòng và cách xử lý

Khi đặt công thức tính lương có thể gặp lỗi do công thức tính của các thành phần quay vòng với nhau (VD: A=B+C, đồng thời B=A+D) và được phần mềm cảnh báo như sau:

Khi đó, HR cần kiểm tra lại các các thành phần đang được báo là công thức quay vòng với nhau để chỉnh sửa lại công thức tính cho chính xác, loại bỏ việc tính chồng chéo giữa các thành phần.

Lưu ý: Cảnh báo này sẽ xuất hiện khi khai báo công thức tính tại danh mục Thành phần lương và Mẫu bảng lương, nếu thao tác tại đâu thì cần kiểm tra công thức các thành phần trên màn hình đó.

Cập nhật 12/07/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.