1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Trong trường hợp công ty quản lý bảng lương thuế và bảng lương quản lý riêng thì làm thế nào?

Trong trường hợp công ty quản lý bảng lương thuế và bảng lương quản lý riêng thì làm thế nào?

Một số doanh nghiệp có nghiệp vụ quản lý bảng lương thuế và bảng lương quản trị riêng như sau:

  • Bảng lương quản trị: sử dụng để tính lương thực trả cho nhân viên
  • Bảng lương thuế: sử dụng làm căn cứ kê khai thuế hàng kỳ và quyết toán thuế năm cho cơ quan thuế

Để tách riêng bảng lương thuế và bảng lương quản trị, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo bảng lương hàng tháng để tính thu nhập thực trả cho nhân viên

Tại phân hệ Tính lương\Bảng lương: Tạo bảng lương hàng tháng để tính toán phần thu nhập thực trả cho nhân viên

Bước 2: Tạo bảng thuế để làm căn cứ kê khai

Anh/Chị có thể tạo bảng thuế bằng hai cách:

  • Cách 1: Tại bảng lương, chọn chức năng Tạo bảng thuế
  • Cách 2: Tại phân hệ Tính lương\Bảng thuế, nhấn nút Thêm

Trên giao diện thêm bảng thuế, anh/chị có thể tích chọn “Sao chép từ bảng lương” nếu muốn giá trị các khoản thu nhập chịu thuế, khấu trừ và thuế TNCN giống hệt với con số trên bảng lương. Sau khi tạo xong, anh/chị cũng có thể chỉnh sửa lại giá trị của các cột trên bảng thuế cho phù hợp với nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Còn trường hợp không tích chọn “Sao chép từ bảng lương” thì chương trình sẽ tạo một bảng thuế với dữ liệu trống về các khoản thu nhập chịu thuế để anh/chị có thể tự nhập liệu.

Xem hướng dẫn tạo bảng thuế chi tiết tại đây.

Bảng thuế sau khi tạo sẽ được quản lý riêng biệt với bảng lương và làm căn cứ kê khai thuế TNCN hàng kỳ, quyết toán thuế năm.

 

Cập nhật 23/09/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.