1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R22 (Phát hành ngày 21/11/2023)
 4. Tính năng, tiện ích mới đã phát hành trong phiên bản R22 (Phát hành ngày 21/11/2023)

Tính năng, tiện ích mới đã phát hành trong phiên bản R22 (Phát hành ngày 21/11/2023)

1. Bổ sung thành phần lương Số lần cập nhật công để tính tiền lương phạt

Lưu ý: Tính năng đáp ứng cho đơn vị sử dụng đồng thời AMIS Chấm công và AMIS Tiền lương

Giúp lấy dữ liệu số lần nhân viên cập nhật công sang để tính tiền lương phạt theo quy định của đơn vị.

Chi tiết cách lấy dữ liệu trên AMIS Chấm công xem tại đây.

Khi lấy dữ liệu từ AMIS Chấm công sang, AMIS Tiền lương tự động sinh thành phần lương:

 • Tên thành phần: Số lần cập nhật công
 • Mã thành phần: SO_LAN_CAP_NHAT_CONG
 • Đơn vị áp dụng: toàn công ty
 • Loại thành phần: Chấm công
 • Tính chất: Khác
 • Kiểu giá trị: Số

Dữ liệu sẽ được sử dụng để tính toán trên bảng lương tùy theo thiết lập công thức của HR.

2. In bảng lương trực tiếp từ phần mềm

Giúp HR in được ngay bảng lương từ phần mềm mà không cần phải tải xuống file.

Trên giao diện bảng lương, HR click vào icon … > chọn In bảng lương.

Lưu ý:

 • Chương trình chỉ in ra các cột dữ liệu đang hiển thị trên bảng lương.
 • HR cần được phân quyền Xuất khẩu/In bảng lương/In phiếu lương trên mục Thiết lập > Vai trò > Bảng lương mới sử dụng được tiện ích này.

3. Tự động tính ngay cả khi công thức có khoảng trống dư thừa

Khi đặt công thức, nếu trước dấu “=” có dòng trống hoặc dấu cách, chương trình sẽ tự động cắt khoảng trống để tính toán ra đúng kết quả.

4. Bổ sung dòng Tổng cộng trên báo cáo Tổng hợp thu nhập nhân viên theo Vị trí công việc, Phòng ban

Giúp HR nắm bắt nhanh chóng tổng lương của cả bộ phận, phòng ban.

5. Sửa tên tham số thống kê trên biểu đồ Phân tích mức lương nhân viên

Tên tham số cũ: “Lương thực lĩnh” được sửa thành “Lương kỳ này” để dễ hiểu hơn.

Cập nhật 22/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.