1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22 (Phát hành ngày 21/11/2023)
  4. Bổ sung thống kê số lần nhân viên làm đơn cập nhật công

Bổ sung thống kê số lần nhân viên làm đơn cập nhật công

Giúp HR tổng hợp được số lần nhân viên làm đơn cập nhật công để chuyển sang tiền lương tính tiền phạt (nếu có).

Hướng dẫn chi tiết

Chương trình mặc định bổ sung cột Số lần cập nhật công trên Bảng chấm công tổng hợp.

Trường hợp muốn sửa/xóa, HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Quy định chấm công > Tùy chỉnh bảng công > Bảng chấm công tổng hợp. Tại đây, HR có thể thay đổi vị trí cột này hoặc xóa khỏi bảng.

Lưu ý: Số lần cập nhật công được tính bằng tổng số đơn đề nghị cập nhật công thỏa mãn điều kiện:

  • Trạng thái đơn: Đã duyệt
  • Ngày làm việc trên đơn thuộc khoảng thời gian của Bảng chấm công

Đối với các đơn vị sử dụng đồng thời AMIS Tiền lương, HR có thể chuyển dữ liệu sang để tính tiền phạt (nếu có).

Lượt xem: 54
Cập nhật 20/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.