1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21 (Phát hành ngày 03/11/2023)
  4. Tính năng, tiện ích đã phát hành trong phiên bản R21 (Phát hành ngày 03/11/2023)

Tính năng, tiện ích đã phát hành trong phiên bản R21 (Phát hành ngày 03/11/2023)

1. Thiết lập mẫu in phiếu lương với các trường trộn thông tin bằng tiếng Anh

Giúp HR trộn được các trường thông tin như Kỳ lương, Tính chất lao động bằng tiếng Anh khi in phiếu lương khi đơn vị có nhân viên là người nước ngoài.

Hướng dẫn thiết lập mẫu in phiếu lương tại đây.

2. Cập nhật quy tắc lấy dữ liệu bảng lương tổng hợp

Giúp HR theo dõi và gửi cho BLĐ theo dõi được đầy đủ các thông tin công, lương trong tháng.

Trước phiên bản R21: Chương trình chỉ lấy lên các cột có tính chất thu nhập và một số thành phần lương khác.

Từ phiên bản R21 trở đi: Chương trình ưu tiên hiển thị các cột dữ liệu theo mẫu bảng lương, và một số cột khác trên bảng lương chi tiết, gồm:

  • Thành phần thông tin nhân viên: lấy từ bảng lương chi tiết. Trường hợp có nhiều dữ liệu khác nhau trên 1 hoặc nhiều bảng lương chi tiết thì lất từ hồ sơ nhân viên.
  • Thành phần có kiểu dữ liệu số, tiền tện (trừ Số công chuẩn, Số NP còn lại): cộng tổng dữ liệu từ các cột trên bảng lương chi tiết.
  • Số công chuẩn, số ngày phép còn lại: lấy từ bảng lương chi tiết. Trường hợp có nhiều dòng dữ liệu khác nhau trên 1 hoặc nhiều bảng lương chi tiết thì chương trình sẽ tự động tính toán theo công thức/giá trị tại mẫu bảng lương.
  • Thành phần tự cấu hình thêm trên bảng tổng hợp mà không có trên bảng lương chi tiết thì chương trình sẽ tự động tính toán theo công thức/giá trị tại mẫu bảng lương.

Hướng dẫn lập bảng lương tổng hợp xem tại đây.

Cập nhật 01/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.