1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19 (Phát hành ngày 25/09/2023)
  4. Tính năng, tiện ích đã phát hành trong phiên bản R19 (Phát hành ngày 25/09/2023)

Tính năng, tiện ích đã phát hành trong phiên bản R19 (Phát hành ngày 25/09/2023)

1. Chỉ đồng bộ những bảng lương đã hoàn thành chi trả sang AMIS Thông tin nhân sự

Lưu ý: Áp dụng tại các đơn vị đang sử dụng đồng thời AMIS Thông tin nhân sự và AMIS Tiền lương.

Các bảng lương có trạng thái trên bảng chi trả là Đã thanh toán mới được đồng bộ sang AMIS Thông tin nhân sự để tránh việc nhân viên xem được các bảng lương chưa chốt và thắc mắc.

2. Cập nhật quy tắc tính toán các thành phần lương

Đối với các thành phần lương được đặt công thức dựa trên Số công chuẩn, khi nhân viên thay đổi lịch sử lương trong tháng, chương trình sẽ chỉ lấy số liệu theo lịch sử lương mới nhất để đảm bảo kết quả tính lương chính xác.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

3. Lọc cơ cấu tổ chức theo đơn vị cha, không hiển thị đơn vị con

Khi sử dụng bộ lọc CCTC trên bảng phân bổ lương theo đơn vị, nếu HR bỏ tích chọn đơn vị con thì vẫn hiển thị được đơn vị cha.

4. Xem báo cáo Tổng hợp thu nhập nhân viên theo lương cơ bản/lương thực lĩnh

Bổ sung tham số “Thống kế theo” Lương cơ bản/Thực lĩnh trên báo cáo Tổng hợp thu nhập nhân viên giúp BLĐ, HR thuận tiện đánh gía, điều chỉnh chính sách lương trong đơn vị.

Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.