1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tại sao không xóa được bảng lương?

Tại sao không xóa được bảng lương?

Người dùng không xóa được bảng lương có thể do:

  • Đã tạo bảng tạm ứng từ bảng lương
  • Sau đó lấy bảng tạm ứng vào làm dữ liệu tính lương

→ Do đang tham chiếu với cả 2 bên nên không được phép xóa trực tiếp 1 trong 2 bảng.

Trường hợp này để xóa được bảng lương, anh chị thực hiện như sau:

  • Trên giao diện bảng lương, chọn Sửa và xóa bảng tạm ứng đang được sử dụng làm dữ liệu tính lương.

  • Sau đó, người dùng sẽ có thể xóa được bảng lương/bảng tạm ứng.
Cập nhật 23/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.