1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC13 (Phát hành ngày 20/11/2021)
  4. Kết nối AMIS Kế toán để chuyển bảng phân bổ lương, tổng hợp chi trả lương sang hạch toán chi phí

Kết nối AMIS Kế toán để chuyển bảng phân bổ lương, tổng hợp chi trả lương sang hạch toán chi phí

Nhằm giúp HR chuyển Bảng phân bổ lương, Bảng tổng hợp chi trả lương đã lập sang ứng dụng AMIS Kế toán để thực hiện hạch toán, chi tiền một cách nhanh chóng, từ phiên bản RC15, AMIS Tiền lương đáp ứng việc kết nối với AMIS Kế toán. Tính năng được thực hiện trên các phân hệ:

  • Tính lương\Phân bổ lương: Giúp HR chuyển được bảng phân bổ tiền lương cho từng đơn vị, phòng ban sang hạch toán kế toán.
  • Chi trả lương\Bảng tổng hợp chi trả: Giúp HR chuyển được bảng tổng hợp số tiền chi trả lương cho từng đơn vị, phòng ban sang kế toán chi tiền.

Phim giới thiệu tính năng

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý:

  • Người dùng cần được phân quyền để thực hiện chức năng này tại  phân hệ Thiết lập\Vai trò.
  • Tính năng chỉ hiển thị khi công ty có sử dụng AMIS Kế toán và trên Kế toán đã kết nối với Tiền lương.

Chi tiết hướng kết nối trên AMIS Kế toán xem tại đây.

Tại chi tiết bảng phân bổ lương, bảng tổng hợp chi trả:

1. Nhấn nút Chuyển kế toán.

2. Tại giao diện Chuyển kế toán hiện lên, chọn số cấp tổ chức mà HR muốn gửi dữ liệu sang AMIS Kế toán.

Sau khi chuyển thành công, trạng thái Chuyển kế toán sẽ được cập nhật từ Chưa chuyển sang Đã chuyển và đồng thời trên AMIS Kế toán sẽ nhận được dữ liệu bảng phân bổ lương, tổng hợp chi trả để thực hiện tiếp các công việc hạch toán chi phí tiền lương, lập phiếu chi tiền tương ứng.

Cập nhật 21/09/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.