1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC28 (Phát hành ngày 20/09/2022)
  4. Bổ sung thành phần lương “Địa điểm làm việc”

Bổ sung thành phần lương “Địa điểm làm việc”

Giúp HR đặt được công thức tính lương, phụ cấp theo từng địa điểm làm việc cho nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Ví dụ: Công ty quy định phụ cấp ăn trưa tại địa điểm là 50k/ngày, địa điểm 2 là 40k/ngày. Để tính được phụ cấp này cho nhân viên, HR cần đặt hàm “if” với thành phần lương là “Địa điểm làm việc”.

Thành phần lương “Địa điểm làm việc” sẽ được tự động sinh khi có dữ liệu chấm công được tính theo địa điểm (được chuyển từ AMIS Chấm công sang).

Cập nhật 21/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.