1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC28 (Phát hành ngày 20/09/2022)
  4. Thiết lập địa chỉ của từng công ty con trên mẫu xuất khẩu bảng lương

Thiết lập địa chỉ của từng công ty con trên mẫu xuất khẩu bảng lương

Giúp HR thiết lập được địa chỉ của từng công ty con trên mẫu xuất khẩu để khi xuất khẩu bảng lương ra đúng thông tin mà không cần chỉnh sửa lại.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Thiết lập\Tùy chỉnh\Mẫu xuất khẩu, ở mục Thông tin công ty, anh chị chọn “Là thông tin của Cơ cấu tổ chức của bảng dữ liệu xuất khẩu”.

Khi đó, file xuất khẩu sẽ hiển thị thông tin Tên đơn vị và Địa chỉ của cơ cấu tổ chức mà HR đang lựa chọn để xuất khẩu.

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.