1. Trang chủ
  2. Đăng ký mã số thuế cá nhân

Đăng ký mã số thuế cá nhân

I.Mục đích

Giúp đơn vị lập tờ khai đăng kí cấp mới mã số thuế cá nhân, thay đổi thông tin thuế và ký nộp tờ khai sang cơ quan Thuế.

II. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Lập tờ khai đăng kí mã số thuế cá nhân
Cách 1: Lập tờ khai tại phân hệ Đăng ký mã số thuế

1. Tại phân hệ Đăng kí mã số thuế, nhấn Lập tờ khai.

2. Khai báo thông tin tờ khai bao gồm:

  • Năm đăng ký.
  • Loại đăng ký: chọn Đăng ký thuế nếu trường hợp đăng ký mới mã số thuế; chọn Thay đổi thông tin thuế nếu trường hợp đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế do có thay đổi hoặc sai sót.

3. Thêm nhân viên vào tờ khai (có thể tìm kiếm nhân viên theo họ tên, mã nhân viên, bộ phận phòng ban hoặc lọc theo các tiêu chí như: nhân viên, vãng lai, đã có MST, chưa có MST, ngày thử việc, ngày chính thức).

Nhấn Đồng ý để thêm nhân viên thành công vào tờ khai.

4. Nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

Lưu ý: Trường hợp các thông tin trên tờ khai thiếu hoặc sai sót:

  • Nếu thông tin tờ khai thiếu: nhấn Chỉnh sửa để bổ sung thông tin -> nhấn Lưu để cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa lên tờ khai:

  • Nếu thông tin nhân viên thiếu: chỉnh sửa tại phân hệ Người nộp thuế -> nhấn Cập nhật để cập nhật dữ liệu lên tờ khai:

Cách 2: Lập tờ khai tại phân hệ Người nộp thuế

1. Tại phân hệ Người nộp thuế, tích chọn nhân viên cần lập tờ khai (có thể tìm kiếm theo họ tên, mã nhân viên, bộ phận phòng bạn hoặc trạng thái làm việc) -> Nhấn Lập tờ khai (Đăng ký MST).

2. Khai báo thông tin tờ khai -> Nhấn Lưu để ghi nhận tờ khai lên phần mềm.

Bước 2: Nộp tờ khai

Cách 1: Nộp tờ khai qua cổng T-VAN MISA mTax

Lưu ý: Để ký nộp các loại tờ khai sang cơ quan thuế, đơn vị cần:

  • Hoàn thành đăng ký dịch vụ thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Cài đặt MISA KYSO. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Cài cắm USB Token chứa chữ ký số vào máy tính.

Tại chi tiết tờ khai, nhấn Ký nộp.

Khi đó hệ thống sẽ lấy lên thông tin chữ ký số chứa trong USB Token đang cắm trên máy tính, nhấn OK để ký nộp hồ sơ sang cơ quan Thuế.

 

Cách 2: Xuất khẩu XML rồi nộp lên trang của tổng cục thuế

Sau khi lập xong tờ khai, chọn xuất khẩu XML (xuất mẫu 05-ĐK-TH-TCT(TT105)), sau đó truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn, tại mục “ Đăng ký thuế”  -> bấm chọn “ Nộp tờ khai 05 TH từ HTKK” -> chọn tệp hồ sơ (file kết xuất XML từ phần mềm AMIS Thuế TNCN) -> Ký điện tử -> Nộp hồ sơ đăng ký thuế.

Hoặc điền trực tiếp tờ khai tại mục Khai thuế trực tuyến trên website https://thuedientu.gdt.gov.vn, nhấn Hoàn thành kê khai, ký và nộp tờ khai.

Ngoài ra để nộp tờ khai sang cơ quan Thuế, có thể xuất khẩu tờ khai dưới dạng excel để chỉnh sửa theo nhu cầu rồi in ra giấy nộp cho cơ quan thuế bằng cách gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Bước 3: Theo dõi trạng thái tờ khai

Tờ khai sau khi ký nộp sẽ được cập nhật trạng thái và thông báo tại tab Thông báo của TCT.

-> Sau khi TCT chấp nhận, MST sẽ được đồng bộ về hồ sơ của nhân viên.

Cập nhật 09/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Trở về đầu trang
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.