Khen thưởng

Nội dung

Giúp nhân sự khai báo và quản lý các đợt khen thưởng cho nhân viên trong đơn vị.

Sau khi đề xuất khen thưởng được phê duyệt, nhân sự sẽ tiến hành thêm đợt khen thưởng mới.

Hướng dẫn chi tiết

Vào Khen thưởng để xem các đợt khen thưởng và nhấn Thêm để thêm đợt khen thưởng mới.

Tại đây, HR khai báo các thông tin chung, danh sách khen thưởng và tài liệu đính kèm.

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.