1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC26 (Phát hành ngày 17/01/2022)
  4. Bổ sung thống kê về các khoản phụ cấp, khấu trừ trên báo cáo lịch sử lương nhân viên

Bổ sung thống kê về các khoản phụ cấp, khấu trừ trên báo cáo lịch sử lương nhân viên

Để HR theo dõi được đầy đủ thông tin thu nhập của nhân viên, trên Báo cáo lịch sử lương, chương trình bổ sung cột thông tin về:

  • Các khoản phụ cấp
  • Các khoản khấu trừ
  • Tổng thu nhập (= Lương cơ bản x Tỷ lệ hưởng lương + Tổng phụ cấp – Tổng khấu trừ)

 

Cập nhật 18/01/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.