1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo vai trò
  3. Nhân sự
  4. Bổ nhiệm
  5. Khai báo và quản lý thủ tục bổ nhiệm
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ
  3. Bổ nhiệm
  4. Khai báo và quản lý thủ tục bổ nhiệm

Khai báo và quản lý thủ tục bổ nhiệm

Giúp HR khai báo và quản lý các thủ tục bổ nhiệm của nhân viên trong đơn vị.

Hướng dẫn chi tiết

Khi nhân viên được bổ nhiệm lên các vị trí quản lý, lãnh đạo, HR thực hiện khai báo thủ tục tại phân hệ Bổ nhiệm.

Nhấn Thêm và nhập các thông tin nhân viên trên giao diện.

1. Thông tin chung

Nhập các thông tin về công việc mà nhân viên được bổ nhiệm và trạng thái thực hiện thủ tục.

2. Danh sách công việc

Sau khi lựa chọn Quy trình bổ nhiệm tại mục Thông tin chung, chương trình sẽ tự động lấy lên danh sách công việc cần thực hiện theo quy trình đã chọn.

Lưu ý: Để chọn được Quy trình bổ nhiệm, cần khai báo trước tại phân hệ Thiết lập\Quy trình bổ nhiệm.

Ngoài ra, có thể thêm/sửa/xóa công việc, sắp xếp lại thứ tự hiển thị các công việc cho hợp lý.

Khi một công việc nào đó đã hoàn thành, nhấn vào biểu tượng (chưa hoàn thành) để chuyển trạng thái thành (đã hoàn thành).

3. Tài liệu đính kèm

Nhấn Thêm để tải lên các tài liệu đính kèm cho thủ tục bổ nhiệm như: Đề xuất bổ nhiệm, Quyết định bổ nhiệm, Tài liệu thẩm tra cán bộ,…

Thủ tục sau khi thêm sẽ được hiển thị ngoài danh sách thủ tục bổ nhiệm.

Tại đây có thể thực hiện các chức năng:

(1) Tìm kiếm thủ tục

(2) Lọc thủ tục theo cơ cấu tổ chức

(3) Lọc thủ tục theo nhiều tiêu chí kết hợp

(4) Tùy chỉnh cột trên danh sách

Cập nhật 11/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.