1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo vai trò
  3. Nhân sự
  4. Quản lý hồ sơ nhân sự
  5. Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, giấy tờ
  1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC36 (Phát hành ngày 01/08/2022)
  4. Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, giấy tờ

Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, giấy tờ

Giúp HR kiểm tra được tính đầy đủ của hồ sơ nhân viên (hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định hay chưa) để kịp thời nhắc nhở nhân viên nộp bổ sung.

Phim giới thiệu tính năng

Lưu ý: HR cần được phân quyền trên mục Giấy tờ cần nộp để sử dụng được tính năng này. Riêng vai trò Quản trị ứng dụng và Nhân sự mặc định có toàn quyền.

Hướng dẫn chi tiết

Thiết lập danh mục giấy tờ cần nộp

Giúp HR khai báo danh mục giấy tờ mà nhân viên cần nộp và hạn nộp cho từng loại để làm căn cứ đánh dấu xem nhân viên đã nộp đủ giấy tờ hay chưa, có quá hạn hay không

HR có thể thực hiện bằng 2 cách:

  • Cách 1: Trên phân hệ Thiết lập

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập\Giấy tờ cần nộp.

Chương trình hiển thị danh sách các giấy tờ cần nộp. HR chọn Thêm và khai báo đầy đủ thông tin. Đây sẽ là căn cứ dữ liệu để chương trình kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ nhân viên trên phân hệ Hồ sơ.

HR có thể xem danh mục theo vị trí để theo dõi nhanh mỗi vị trí cần những giấy tờ/tài liệu gì.

Thực hiện sửa, xóa giấy tờ để tiện cho công tác quản lý.

  • Cách 2: Trên giao diện Kiểm tra giấy tờ cần nộp

HR cũng có thể thiết lập để chương trình tự động đánh dấu đã nộp sau khi tải lên tài liệu đính kèm hoặc giấy tờ có thời hạn tương ứng trong hồ sơ.

Kiểm tra giấy tờ cần nộp

Trên giao diện phân hệ Hồ sơ, HR click vào biểu tượng  \Kiểm tra giấy tờ cần nộp. Chương trình sẽ hiển thị danh sách tình trạng giấy tờ của nhân viên.

HR có thể xem theo cơ cấu tổ chức hoặc tình trạng nộp đủ/chưa đủ để tiện rà soát.

Thêm giấy tờ cần nộp cho một số trường hợp nhân viên đặc biệt. Ví dụ: Nhân viên được phụ cấp ngoại ngữ cần nộp chứng chỉ IETLS/Toeic.

Sau đó đánh dấu là giấy tờ đã nộp đủ hoặc chưa nộp cho từng nhân viên hoặc hàng loạt nhân viên.

Báo cáo thống kê

Giúp HR theo dõi xem những nhân viên nào chưa nộp đủ các giấy tờ cần thiết và hạn nộp để nhắc nhở bổ sung cho kịp thời.

HR truy cập vào phân hệ Báo cáo\Thống kê nhân viên chưa nộp đủ giấy tờ để theo dõi số liệu.

Cập nhật 31/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.