1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo vai trò
  3. Nhân sự
  4. Bổ nhiệm
  5. Cập nhật hồ sơ sau khi nhân viên được bổ nhiệm
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ
  3. Bổ nhiệm
  4. Cập nhật hồ sơ sau khi nhân viên được bổ nhiệm

Cập nhật hồ sơ sau khi nhân viên được bổ nhiệm

Giúp HR cập nhật các thông tin công việc trên hồ sơ cho nhân viên sau khi hoàn thành thủ tục bổ nhiệm.

Hướng dẫn chi tiết

Sau khi hoàn tất thủ tục bổ nhiệm, nhân viên sẽ có sự thay đổi trong thông tin công việc như thay đổi về vị trí công việc, đơn vị công tác, chức danh, mức lương,… Khi đó, HR cần cập nhật hồ sơ để ghi nhận các thông tin mới này.

Tại danh sách thủ tục bổ nhiệm hoặc trong màn hình xem chi tiết thủ tục, nhấn vào biểu tượng  và chọn Cập nhật hồ sơ.

Tại màn hình danh sách thủ tục bổ nhiệm

Tại màn hình xem chi tiết thủ tục bổ nhiệm

Chương trình hiển thị giao diện cập nhật hồ sơ. Tại đây, nhập các thông tin công việc và thông tin lương cho nhân viên (nếu có thay đổi).

Nhấn Cập nhật để hoàn tất.

Khi đó, các thông tin đã nhập tại đây sẽ được cập nhật vào mục Thông tin công việc trong hồ sơ của nhân viên, đồng thời chương trình sẽ sinh quá trình công tác mới theo ngày thay đổi công việc.

Cập nhật 26/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.