1. Trang chủ
  2. Trên Website
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tôi muốn khôi phục lại bài viết đã xóa thì làm thế nào?

Tôi muốn khôi phục lại bài viết đã xóa thì làm thế nào?

Hiện tại, với những bài viết mà người dùng đã xóa thì chương trình không cho phép khôi phục lại.

Với bài viết người dùng không muốn hiển thị trên AMIS Mạng xã hội thì có thể chuyển trạng thái bài viết thành Lưu nháp (bài viết ở trạng thái “Lưu nháp” sẽ không hiển thị trên AMIS Mạng xã hội và không bị xóa khỏi hệ thống).

Cập nhật 02/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.