1. Trang chủ
  2. Trên Website
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để hiển thị dữ liệu báo cáo Nhân sự, Doanh số?

Làm thế nào để hiển thị dữ liệu báo cáo Nhân sự, Doanh số?

Để có dữ liệu ở mục Nhân sự, Doanh số, Bán hàng xuất sắc trên AMIS Mạng xã hội thì cần kết nối với AMIS HRM, AMIS CRM. Trường hợp công ty đang sử dụng AMIS HRM, AMIS CRM, vui lòng liên hệ với MISA để được hỗ trợ.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm HRM, CRM của bên khác thì MISA cũng sẽ hỗ trợ lấy dữ liệu Nhân sự, Doanh số, Bán hàng xuất sắc từ HRM, CRM lên AMIS Mạng xã hội.

Cập nhật 27/03/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.