1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R10 - Ngày phát hành 31/12/2020
  6. Xuất khẩu dữ liệu trên từng giao diện hiển thị của Dự án/Nhóm (Bảng, Danh sách, Lịch)

Xuất khẩu dữ liệu trên từng giao diện hiển thị của Dự án/Nhóm (Bảng, Danh sách, Lịch)

Giúp người dùng dễ dàng xuất khẩu danh sách công việc trên từng giao diện của Dự án/Nhóm

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R10: Giao diện Dự án/Nhóm đáp ứng tính năng xuất khẩu danh sách công việc chung cho tất cả các kiểu hiển thị.

Từ phiên bản R10 trở đi: Người dùng có thể xuất khẩu danh sách công việc riêng trên từng giao diện hiển thị: Bảng, Lịch, Danh sách của Dự án.

Người dùng click vào biểu tượng  tương ứng trên mỗi màn hình để bắt đầu xuất khẩu.

Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn các thông tin xuất khẩu theo mong muốn để phù hợp với nhu cầu công việc.

Cập nhật 04/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.