Tùy chọn thông tin xuất khẩu Danh sách công việc

Giúp người dùng xuất khẩu danh sách công việc với các thông tin đúng như mong muốn, không mất công sửa/xóa các trường thông tin không cần thiết.

Tính năng đáp ứng trên: phân hệ Viêc của tôi, phân hệ Dự án, Báo cáo Tình hình lùi hạn công việc và các Báo cáo tạo mới trong phân hệ Báo cáo.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R10: Khi xuất khẩu thì xuất khẩu toàn bộ thông tin có trong danh sách công việc theo mẫu quy định.

Từ phiên bản R10 trở đi: Cho phép người dùng lựa chọn các trường thông tin muốn xuất khẩu, đáp ứng trên các giao diện cụ thể như sau:

1. Phân hệ Việc của tôi

2. Phân hệ Dự án

3. Phân hệ Báo cáo

Người dùng có thể tùy chọn các tiêu chí trước khi xuất khẩu Báo cáo Tình hình lùi hạn công việc và các Báo cáo mới.

Lưu ý:

  • Ở lần xuất khẩu đầu tiên, chương trình mặc định tích chọn tất cả các tiêu chí. Các lần xuất khẩu tiếp theo, chương trình tự động lưu các tiêu chí xuất khẩu đã lựa chọn ở lần trước đó.
  • Trường thông tin “Tên công việc” là trường mặc định, không được phép bỏ chọn khi xuất khẩu.
Cập nhật 04/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.