Xuất khẩu Báo cáo tạo mới trên phân hệ Báo cáo

Người dùng có thể xuất khẩu các báo cáo được tạo mới trong phân hệ Báo cáo, để phù hợp nhu cầu quản lý công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R10: Chương trình đáp ứng tạo mới các báo cáo theo nhu cầu nhưng không xuất khẩu được.

Từ phiên bản R10 trở đi: Trên phân hệ báo cáo, người dùng có thể xuất khẩu các báo cáo này theo các trường thông tin mong muốn, để phục vụ cho công việc.

Cập nhật 04/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.