Xuất khẩu báo cáo ra định dạng file pdf

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng khi sử dụng báo cáo, từ phiên bản R22, chương trình cho phép xuất khẩu báo cáo dưới định dạng file pdf.

Tính năng đáp ứng trên:

  • Phân hệ Báo cáo.
  • Mục Báo cáo trong phân hệ Dự án.

Cập nhật 27/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.