1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R53 - Ngày phát hành 2/12/2022
  6. Tự động lưu trữ công việc sau khoảng thời gian nhất định

Tự động lưu trữ công việc sau khoảng thời gian nhất định

Trường hợp cần theo dõi các công việc đã hoàn thành trên giao diện dự án trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó mới tự động lưu trữ để giao diện gọn hơn, chương trình cho phép thiết lập khoảng thời gian tự động lưu trữ công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Tại thiết lập tự động lưu trữ công việc, anh/chị có thể nhập số ngày lưu trữ công việc. Sau khảng thời gian này, công việc sẽ tự động chuyển sang trạng thái lưu trữ.

Cập nhật 02/12/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.